2 comments on “Cùng thú – Chương 32

  1. Thanks nàng.công nhận mấy tên ở bộ lạc thiết chùy tởm thiệt. Lại dám ngó đến mấy anh của chị nc. Có ngày chết với chị ấy .hì

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s