3 comments on “Cùng thú – Chương 33

  1. Chẹp. Chẹp. Sắp đến cao trào rùi. Mong chờ cảnh đám thiết chùy bị chỉnh cho lên bờ xuống ruộng quá.thanks ss nha. Edit rất nuột.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s