8 comments on “Cùng thú – Chương 34

  1. Ý đoạn muối là muối ở cổ đại khá hiếm nên ngoại trừ muối từ biển thì chỉ còn hầm muối, mà bộ lạc ko gần biển lẫn nên phải nghĩ cách

  2. Tỷ ơi có chương mới chưa, muội mún biết chị Lâm sẽ chỉnh như thế nào.
    A lần đầu tiên đến nhà * tung hoa tự kỉ *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s