17 comments on “Cùng thú – Chương 42

  1. Nang- oi cho ta hoi? Tai sao ben nha- nang- Thanh Mai Gia Trang lai khoa’ blog lai vay , ta mun’ vao- xem Thu Nu Huu Doc ma- ko dc

    • Thế nó mới thú vị :)))))) hết phần mình rồi, bây giờ tới phần của bên chị Trúc Linh, mọi người chịu khó chờ vậy!!!

  2. Pingback: Cùng thú triền miên Chương 42 | ......·÷±‡± Thanh Mai Gia Trang ±‡±÷·.......

  3. Pingback: Cùng thú triền miên Chương 42 | Phong Linh Trúc Lâm

  4. Aiz~ Lâm, tự mình gây hạo ~~~ hoạ nhá…………hic..chương này post từ tháng trước cơ à….sao m để lọt thế lày…… trong số mấy anh thì hiero vân chiếm đc nhiều lần nhất mà…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s