Chút tản mạn

hinh-nen-nhung-giot-nuoc-dep-nhat-2.jpg

  1. Về một người bạn tốt (2011 – future)
    Cảm ơn vì đã làm bạn với tôi đến giờ phút này!
  2. Về một vài vấn đề gọi là “hợp tác”
    Đối tác là những người cần chọn lựa một cách đặc biết cẩn thận!
Advertisements